Головна Новини Загальна (Новини у сфері підтвердження відповід..) До уваги власників і керівників готелів та інших закладів розміщення (проживання)

АвторизаціяДо уваги власників і керівників готелів та інших закладів розміщення (проживання) PDF Друк e-mail
Вівторок, 03 вересня 2019, 08:57

До уваги власників і керівників готелів та інших закладів  розміщення (проживання)

Відповіді на запитання

art047

Чи обов’язково проходити процедуру сертифікації послуг з тимчасового розміщення стосовно рівня безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля при встановленні категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

Згідно з пунктом 3 1 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або уповноваженою ним особою і оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії.

Отже, при встановленні категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) необхідно обов’язково проходити процедуру сертифікації послуг з тимчасового розміщення стосовно рівня безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля.

Чи є обов’язковою процедура встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про туризм» забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

Чим визначено процедуру встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про туризм» види категорій об’єктів туристичної інфраструктури, порядок їх встановлення та зміни, а також порядок доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та про вид його категорії визначаються Кабінетом Міністрів України.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803 затверджено Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Який орган здійснює встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону України «Про туризм» встановлення категорій об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів .

Який орган здійснює робот из добровільної сертифікації готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

Органи сертифікації , які мають аттестат про акредитацію робіт в даній галузі.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» є акредитоване  НАУ – атестат про акредитацію №1О023 від 17.12.2017 року на проведення робіт із сертифікації продукції (робіт. послуг).

Відповідно до пункту 5 Порядку встановленим ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» орган сертифікації видає сертифікат відповідності заявнику та через систему електронного зв’язку реєструє в Реєстрі Системи УкрСЕПРО сертифікат відповідності згідно з порядком.

Які органи здійснюють процедуру оцінювання відповідності готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), заявленій категорії?

Відповідно до пункту 3 1 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, сертифікацію та оцінювання готелю здійснюють органи із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»є акредитоване  Національним агентством з акредитації України – атестат про акредитацію №1О023 від 17.12.2017 року на проведення робіт з оцінки відповідності продукції (робіт. послуг).

Чим визначено процедуру проведення робіт з оцінювання відповідності готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), заявленій категорії?

Відповідно до Системи Добровільної сертифікації (Система УкрСЕПРО), пунктом 7.2 Порядку сертифікації послуг соціально-побутової сфери та оцінювання об’єктів надання послуг на відповідність вимогам, типу категорії класу, затвердженого наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» від 26.03.2018 року (далі - Порядок) роботи з оцінювання засобу розміщення заявленій категорії за ДСТУ 4269 проводяться органом сертифікації (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») після проведення робіт з сертифікації такого засобу розміщення на відповідність ДСТУ 4268.

Відповідно до пункту 7.10 Порядку коміся органу сертифікації ДП «УКРТМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» складає звіт про оцінку відповідності готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання),вимогам до певної категорії, який підписується всіма членами комісії та представниками заявника і надсилає готелю документи (звіт про оцінку його відповідності вимогам до певної категорії) про результати оцінювання.

Одночасно орган із сертифікації (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») надсилає Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення, пропозиції щодо встановлення готелю відповідної категорії.

Яким чином Мінекономрозвитку здійснює розгляд документів про результати оцінювання готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

Відповідно до пункту 5 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, Мінекономрозвитку утворено 02.09.2019 Комісію із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), до складу якої ввійшли представники Мінекономрозвитку, Держпродспоживслужби, органів з питань сертифікації (в т. ч. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») та громадських організацій.

Який термін розгляду Комісією із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), документів про результати оцінювання готелю?

Комісія протягом 14 днів розглядає документи (звіти про оцінку відповідності готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) вимогам до певної категорії) про результати оцінювання їх і приймає рішення більшістю голосів.

Які категорії встановлюються готелям?

Відповідно до пункту 4 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, готелям встановлюються такі категорії: «п’ять зірок», «чотири зірки», «три зірки», «дві зірки» та «одна зірка».

Чим встановлено вимоги до готелів певної категорії?

Згідно з пунктом 9 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, роботи з оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

Що таке знак категорії об’єкта туристичної інфраструктури та чи є обов’язковим його встановлення?

Відповідно до пункту 2 Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470, знак категорії об’єкта туристичної інфраструктури - вивіска на фасаді будівлі з інформацією про вид об’єкта та його категорію. Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, що власник об’єкта туристичної інфраструктури зобов’язаний протягом не більш як 30 календарних днів з дати видачі свідоцтва про встановлення категорії об’єкту виготовити та встановити знак категорії об’єкта згідно з вимогами, визначеними у пункті 8 цього Порядку.

Чи встановлюються категорії засобам розміщення, власниками яких є фізичні особи-підприємці?

Статтею 1 Закону України «Про туризм» визначено, що готель – це підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається з шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням. Порядок встановлення категорій готелям визначається Кабінетом Міністрів України. Аналогічні засоби розміщення – це підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.

Глава 6 Господарського кодексу України «Підприємство» надає визначення терміну «підприємство» та встановлює вимоги до організаційно-правової форми, структури, управління підприємства тощо.

Так, відповідно до статті 62 Господарського кодексу України підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Таким чином, фізична особа – підприємець не підпадає під дію статті 1 Закону України «Про туризм». Правові підстави щодо проведення процедури оцінювання засобу розміщення, власником якого є фізична особа – підприємець, на відповідність певній категорії та видачі свідоцтва про встановлення відповідної категорії відсутні.

Чи може орендар готелю виступати заявником на встановлення відповідної категорії?

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про туризм» встановлення об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії здійснюється за заявою його власника. Згідно із пунктом 3 1 Порядку категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або уповноваженою ним особою (далі - заявник) і оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії. Пунктом 11 Порядку визначено, що комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику свідоцтво про становлення готелю відповідної категорії. З огляду на зазначене, заявником на встановлення категорії засобу розміщення може виступати його власник або уповноважена ним особа.

На який строк видається свідоцтво про встановлення категорії готелю?

Згідно з абзацом другим пункту 11 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії видається не більше як на три роки або за наявності в готелі системи управління якістю не більше як на п’ять років.

 

 

Сopyright 2009-2024, csm.kiev.ua