Головна Визначення кодів за ДК 016:2010, ДК 021:2015
УкраїнськаРусский

АвторизаціяКоди продукції та послуг


ДК 016:2010 "Державний класифікатор продукції та послуг" (ДКПП) друковане видання PDF Друк e-mail

54_17

Державний класифікатор продукції та послуг - систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.  

Класифікатор призначений для облікування продукції та послуг для цілей державної статистики, планування та оподаткування.

Код ДКПП використовується в нормативних документах, сертифікатах відповідності тощо.Код послуги згідно з ДК 016:2010 або код товару згідно з УКТ ЗЕД - обов’язковій реквізит податкової накладної (згідно з Податковим кодексом України).

КНИГА 1 (нумераційний покажчик)

включає:

Секція А Продукція сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства 

Секція В Продукція добування корисних копалин і розробляння кар’єрів 

Секція С Продукція переробчої промисловості (продукти харчові, напої, вироби тютюнові, вироби текстильні, одяг, шкіра та шкіряні вироби, деревина та вироби з деревини й корка (крім меблів); вироби із соломи та матеріалів, придатних для плетіння, папір і паперові вироби, послуги поліграфічні та щодо тиражування на носіях інформації, кокс, продукти нафтопереробляння та тверде паливо, речовини хімічні та хімічні продукти, продукція фармацевтична основна та фармацевтичні препарати, вироби ґумові та пластмасові, продукція мінеральна неметалева, продукція металургії, вироби металеві, крім машин і устатковання)

Вартість – 810,24 грн. (з ПДВ)

 

КНИГА 2 (нумераційний покажчик)

включає:

Секція С Продукція переробчої промисловості (комп’ютери, електронні й оптичні вироби, устатковання електричне та побутові прилади, машини та устатковання, засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), причепи та напівпричепи, засоби та устатковання транспортні, меблі, вироби промислові, послуги щодо ремонтування та монтування машин і устатковання

Секція D Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря  

Секція Е Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування Секція F Об’єкти будівельні та будівельні роботи

Секція G Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів

Секція H Послуги щодо транспортування та зберігання  

Секція І Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням  

Секція J Послуги телекомунікаційні та інформаційні 

Секція К Послуги фінансові та страхові  

Секція L Послуги, пов’язані з нерухомістю 

Секція М Послуги щодо професійної, наукової та технічної діяльності

Секція N Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги 

Секція О Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов’язкового соціального страхування 

Секція Р Послуги у сфері освіти 

Секція Q Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги  

Секція R Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності  

Секція S Послуги інші  

Секція Т Послуги домашніх господарств як роботодавців; товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку, різноманітні  

Секція U Послуги екстериторіальних організацій і органів  

Вартість – 787,20 грн. (з ПДВ)

 

КНИГА 3  бетковий покажчик)

літери: А–Г 

Вартість – 1340,16 грн. (з ПДВ)

 

КНИГА 4 бетковий покажчик)

літери: Д–К 

Вартість – 1401,60 грн. (з ПДВ)

 

КНИГА 5 бетковий покажчик)

літери: Л–О 

Вартість – 1240,32 грн. (з ПДВ)

 

КНИГА 6 бетковий покажчик)

літера: П 

Вартість – 1347,84 грн. (з ПДВ)

 

КНИГА 7 бетковий покажчик)

літери: Р–С

Вартість – 1029,12 грн. (з ПДВ)

 

КНИГА 8 бетковий покажчик)

літери: Т–Я

Вартість – 1140,48 грн. (з ПДВ)

 

 

 Сopyright 2009-2020, csm.kiev.ua